Monday, 7 October 2019

Poetry Revisited: Czend – Silence by Margit Kaffka

Czend

(Kaffka Margit könyveből: 1906)

Én nem tudok
A csendről, melybe száz forró titok
És jövendő viharok lelke ébred;
Hol nászát üli száz rejtett ígéret.
A csendről, melyre mennydörgés felel,
Idegzett húr most, oh most pattan el,
Vagy fölzengi a nagy harmóniát,
Az életet, az üdvöt, a halált,
Mindegy! Valami jönni, jönni fog!
– – Ily csendről nem tudok.

De ismerem
Hol bús töprengés ág-boga terem,
A csonka mult idétlen hordozóját,
Sok, sok magános, lomha alkonyórát,
Melyből a szótalan, közömbös árnyak
Vád nélkül, halkan a szívemre szállnak,
S a szívnek várni, – várni nincs joga, –
Úgy jő a holnap, ahogy jött a ma,
Míg percre perc születni kénytelen,
– – – E csöndet ismerem.

1905

Kaffka Margit (1880-1918)
magyar író, költő, feminista és publicista

Silence

(from Magda Kaffka’s Book: 1906)

I know not
Of the silence in which hundred hot secrets
And future storms one’s soul awakens;
Where one embraces a hundred hidden promises.
From the silence to which the thunder answers,
A nervous string now, oh a string snapping away,
Or it wells up like the great harmony,
The Life, the salvation, the death,
All the same! Something to come, it will come!
– – Such silence I do not know.

But I know it
Where sad pondering brings forth its branch,
The broken silly carrier of the past,
Many, many lonely, sluggish twilight hours,
From which the wordless, indifferent shadows
Without accusation, quietly fly into my heart,
And the heart to wait, – there is no right to wait –
So will come the tomorrow as has come the today,
While it takes minutes and minutes to be born,
– – – This silence I know.

1905

Margit Kaffka (1880-1918)
Hungarian writer, poet, feminist and publicist

Literal translation: Edith Lagraziana 2019 with help
from several dictionaries and grammar books

No comments:

Post a Comment

Dear anonymous spammers: Don't waste your time here! Your comments will be deleted at once without being read.